Джакпот и Мистери Джакпот

205-205 px no textДжакпот – печалба на игрален автомат или група игрални автомати, която се акумулира от залози на свързаните игрални автомати. Джакпот обикновено се печели при появата на определна комбинация от символи на активна линия. Задължително условие за спечелването на джакпот е избора на максимален залог.

Проверете възможностите за печалба във вашия град.

 

 

 

190-190 px misteryМистери Джакпот е печалба на игрален автомат или група от игрални автомати, която се акумулира от залози на свързаните игрални автомати. За разлика от Джакпот, за спечелването на Мистери Джакпот не е необходима конкретна комбинация от символи. Обикновено всеки Мистери Джакпот има определени:

- долна граница – стойност, при достигането на която, Мистери Джакпотът може да бъде спечелен

- горна граница – максимална стойност, до която може да достигне съответния Мистери Джакпот

Проверете предложенията на Палмс Меркюр Казино” във вашия град.

Така Мистери Джакпот се печели преди или непосредствено при достигане на горната си граница. Минималният залог, на който могат да бъдат спечелени различните Мистери Джакпоти обикновено е предварително оповестен, а на някои игрални автомати залога не е от значение – пример за това са Mega Jack.